Vad är företagshypotek (företagsinteckning)?

Newsroom - Vad är företagshypotek (företagsinteckning)? - ctl00_cph1_approvedImg

Företagshypotek (tidigare företagsinteckning) innebär att ett företag ställer sin egendom som säkerhet i samband med att man tar ett lån, vanligen ett banklån. Om fordringsägaren, t ex banken, inte får betalt för sina fordringar ger företagshypoteket fordringsägaren rätt i företagets egendom.

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som ger fordringsägaren särskild förmånsrätt i näringsidkarens lösa egendom i den mån den hör till näringsverksamheten. Privat egendom omfattas inte. Kassa- och bankmedel, värdepapper (avsedda för allmän omsättning), samt egendom som kan intecknas på annat sätt (t ex fastigheter) omfattas inte heller. Detta innebär att företagshypotek är en dålig säkerhet i bland annat konsultföretag där tillgångarna främst består i egendom som inte omfattas (främst likvida medel).

Särskild förmånsrätt

Eftersom företagshypoteket omfattas av särskild förmånsrätt kan det utnyttjas både vid utmätning och vid konkurs.

Särskild förmånsrätt går alltid före de oprioriterade fordringarna och nästan alltid före de allmänna förmånsrätterna. Den allmänna fordringsrätten gäller med andra ord i de tillgångar som finns kvar efter att fordringsägarna med särskild förmånsrätt har fått sitt.

Inteckningen i näringsverksamheten kallas fortfarande företags­inteckning. Bevis om inteckningen kallas företagsinteckningsbrev. Ett företagshypotek upplåts genom att företagsinteckningsbrevet lämnas som säkerhet för en fordran.

Ansökan till Bolagsverket

Ansökan om företagsinteckning görs till Bolagsverket.

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »