God man – så fungerar det

Newsroom - God man – så fungerar det - ctl00_cph1_approvedImg

En god man kan anordnas av rätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den det gäller – huvudmannen – måste acceptera åtgärden, såvida inte huvudmannens tillstånd hindrar att man kan inhämta hans eller hennes mening. Har huvudmannen inte samtyckt, krävs läkarintyg eller någon annan likvärdig utredning om hälso­tillståndet.

Ett godmansförordnande inkräktar i princip inte på rätts­hand­lings­förmågan hos huvudmannen. Denne måste normalt ge sitt samtycke till den gode mannens åtgärder. Bara om huvudmannen är ur stånd att ge uttryck för sin mening eller om huvudmannens mening av någon annan orsak inte kan inhämtas får gode mannen handla på eget bevåg.

Ansökan om god man

Ansökan om anordnande av godmanskap får göras av

  • överförmyndaren
  • förmyndare
  • den som ansökan gäller om han eller hon har fyllt 16 år
  • make eller sambo och närmaste ­släktingar.

Dessa personer och gode mannen får också ansöka om att godman­skapet ska upphöra.

Funderar du på att bli god man eller förvaltare? Börja då med att läsa vår bok GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning » 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!