Hobbyverksamhet (hobby)

Newsroom - Hobbyverksamhet (hobby) - ctl00_cph1_approvedImg

En hobbyverksamhet är en verksamhet som normalt är både varaktig och självständig men som skiljer sig från en näringsverksamhet genom att den inte bedrivs med vinstsyfte.

Vanliga exempel på hobbyverksamhet är hemslöjd, biodling, travverksamhet och kulturarbete.

Beskattning

Inkomster och utgifter i en hobbyverksamhet hör till inkomstslaget tjänst men hanteras separat från andra inkomster och utgifter i inkomstslaget. Resultatet av hobbyverksamheten beräknas för sig och ett underskott får inte dras av från övriga tjänsteinkomster utan får bara sparas för att kvittas mot framtida hobbyinkomster. Underskottet får sparas i högst fem år.

Ger hobbyverksamheten ett överskott beskattas detta i inkomstslaget tjänst samtidigt som det blir egenavgifter på överskottet. Den sammantagna skatteeffekten blir då precis som i en enskild firma.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!