Höjd a-kassa

Newsroom - Höjd a-kassa - ctl00_cph1_approvedImg

Taket i a-kassan höjs till 910 kr under de första 100 dagarna, vilket innebär att man får 80% av sin inkomst i ersättning vid inkomster upp till 25 000 kr/månad vid arbetslöshet. Det blir ingen förändring av nuvarande avtrappning av ersättningsnivån från 80% till 70% efter 200 dagar och till 65% efter 300 dagar. De nya reglerna träder i kraft 7 september 2015. 
 
Enligt nuvarande regler slår man i a-kassetaket om man tjänar mer än 18 700 kr/månad. Ersättningen är 80% av inkomsten upp till taket, vilket innebär ca 14 960 kr före skatt. Maximal ersättning är 680 kr/dag. Taket i a-kassan har varit oförändrat sedan 1 juli 2002. 

Mätningar har visat att ca 90% av de arbetslösa som tidigare varit heltidsanställda får en ersättning som är lägre än 80% av sin tidigare inkomst, och så har det sett ut sedan 2010. 

Även grundbeloppet höjs...

Grundbeloppet för arbetslöshetsförsäkringen kommer även att höjas från 320 kr till 365 kr per dag.

För arbetslösa som samtidigt uppbär sjukpenning höjs det högsta beloppet för sjukpenning från 486 kr till 543 kr per dag. Det beloppet motsvarar den högsta dagpenningen i a-kassan efter 100 dagar, dvs 760 kr per dag omräknat till att sjukpenningen utbetalas under 7 dagar i veckan istället för 5 dagar vilket gäller för a-kassan.

...liksom aktivitetsstödet

Det höjda taket i a-kassan gäller även för det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan.

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!