Huvudregelverk för årsbokslut – K2/K3 Årsbokslut

Newsroom - Huvudregelverket för årsbokslut - ctl00_cph1_approvedImg

Länge har vi väntat på ett regelverk för alla de som varit hänvisade till gammal normgivning vid upprättande av årsbokslut. Nu har det nya huvudregelverket för de som ska upprätta årsbokslut kommit och när det träder ikraft upphör all gammal normgivning – förutom K1.

Huvudregelverket för årsbokslut - K2/K3 Årsbokslut

Det nya huvudregelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3) ska användas av alla företag som inte upprättar förenklat årsbokslut och bygger till viss del på K2-reglerna för årsredovisning. En stor skillnad mellan regelverken är dock att den som följer huvudregelverket för årsbokslut har möjlighet att välja att tillämpa alla relevanta bestämmelser i årsredovisningslagen – vilket inte är möjligt för företag som tillämpar K2 Årsredovisning.

Huvudregelverket för årsbokslut ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. Det får dock frivilligt tillämpas redan från räkenskapsår som avslutas 31 december 2017 eller senare.

K2/K3 Årsbokslut – vilka ska tillämpa huvudregelverket?

När huvudregelverket för årsbokslut börjar gälla kommer årsbokslut enbart att kunna upprättas enligt huvudregelverket för årsbokslut eller enligt K1. Någon möjlighet att tillämpa tidigare normgivning kommer inte att finnas kvar eftersom all tidigare normgivning om årsbokslut (förutom förenklat årsbokslut) från BFN kommer att upphävas.

Det innebär antagligen att t ex handelsbolag med enbart fysiska delägare kommer att tvingas in i huvudregelverket för årsbokslut. För handelsbolag finns det nämligen ännu inget förenklat regelverk för årsbokslut att välja – så som det finns för enskilda näringsidkare och ideella föreningar och trossamfund.

Men även enskilda näringsidkare som inte haft möjlighet att tillämpa det förenklade regelverket K1 samt filialer (som inte upprättar årsredovisning) och som har varit hänvisade att följa bokföringslagens regler om årsbokslut samt BFN:s äldre normgivning kommer att tvingas in i det nya regelverket. Detsamma gäller ideella föreningar och trossamfund som inte upprättar årsredovisning och som inte tillämpat K1.

Första gången med K2/K3 Årsbokslut

När huvudregelverket för årsbokslut tillämpas för första gången ska skillnader i balansräkningen justeras mot ingående eget kapital. För stiftelser sker justeringar mot fritt eget kapital, och i filialer mot filialens kapital.

Alternativ för årsbokslut

Företag som tillämpar huvudregelverket för årsbokslut kan välja mellan två alternativ när årsbokslutet ska upprättas. Antingen genom att tillämpa förenklade K2-regler – men om de förenklade K2-reglerna innebär begränsningar – får full tillämpning av årsredovisningslagen och vissa delar av K3 årsredovisning tillämpas. Begränsningar som K2 kan medföra är t ex vid värderingar av tillgångar. Skatteskäl räknas inte som en begränsning.


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »