Id-handlingar – vad vet du om dem?

Newsroom - Id-handlingar – vad vet du om dem? - ctl00_cph1_approvedImg

Id-handlingar används för att säkerställa att en person – t ex en kund – är den som den påstår sig vara. Har du en verksamhet som kräver att du utför id-kontroller bör du därför också veta hur du ska kontrollera id-handlingarna. Skatteverket ändrar nu dessutom utseende på sina id-kort vilket innebär att de inom kort har två godkända id-kort som ser lite olika ut.

Olika id-handlingar

Skatteverket ska i dagarna byta utseende på sina id-kort, t ex ska de få en annan färg och fler säkerhetsdetaljer. Detta sker kontinuerligt även för andra utgivare av id-handlingar och ibland finns ett flertal olika id-handlingar från en och samma utgivare parallellt – men de kan se olika ut. Det du ska komma ihåg är att säkerhetsdetaljerna normalt skiljer sig åt mellan olika modeller av id-handlingar – trots att de kan ha samma utgivare.

Id-handlingens giltighet

Om du misstänker att en id-handling inte är korrekt eller att den av någon anledning är spärrad kan du kontakta utgivaren av id-handlingen för att få reda på handlingens giltighet. Glöm inte heller att jämföra namnteckningen och att kontrollera datumet på id-handlingen.

Kontrollera id-handlingen

Utöver Skatteverket så finns ett flertal utgivare av id-handlingar. Bland annat Polisen – som utfärdar både pass och nationella id-kort och det är även vanligt att banker utfärdar id-kort. Det finns olika instruktioner för varje slags id-handling för hur du ska kontrollera att id-handlingen är äkta.

För de id-kort som utfärdats av Skatteverket från 2013 och 2017 finns följande beskrivning för hur du kan kontrollera id-kortet:

  • UV-mönstret framträder med vit färg vid belysning i UV-ljus.
  • Kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet.
  • Porträtt och personnummer visas växlande i den räfflade ytan.
  • Porträtt i form av en skuggbild framträder i det klara fönstret på kortet.
  • Genomsiktshologrammet i fotografiets högra del skiftar i färg samt visar olika mönster.
  • Kortet har präglade mönster som innehåller mikrotext (lupp underlättar kontroll).

Liknande beskrivningar finns även för andra id-handlingar, men såklart med andra säkerhetsdetaljer.

Lita på kunderna

Utgångsläget ska såklart vara att man litar på sina kunder, men du bör som företagare vara medveten om att id-kapningar och bedrägerier förekommer och därför ha lite koll på hur en id-handling kan kontrolleras. I alla fall så att du kan kontrollera en id-handling vid misstanke om att något inte stämmer.

Tips!

Om du behöver hjälp när du ska bokföra en affärshändelse rekommenderar vi att du använder vår Bokföringssupport – snabba svar när du behöver det, tillgängligt dygnet runt!

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!