Inget momslyft på mäklararvode

Newsroom - Inget momslyft på mäklararvode? - ctl00_cph1_approvedImg

Moms på mäklararvode i samband med en fastighetsförsäljning får enligt Skatteverket inte lyftas. Om fastigheten överlåts som ett led i en verksamhetsöverlåtelse kan momsen på mäklararvodet dock lyftas i vissa fall.

Moms på mäklararvode

Skatterättsnämnden (SRN) lämnade 2001 ett förhandsbesked i frågan om moms på mäklararvode får lyftas trots att själva försäljningen av en fastighet är momsfri. I förhandsbeskedet kom SRN fram till att EU-praxis innebär att mäklararvodet ska räknas som en allmän omkostnad i verksamheten och att momsen därför får lyftas om fastigheten ingår i en momspliktig verksamhet. Skatteverket instämde med SRN.

Enbart försäljning av fastighet

Efter att ny rättspraxis har kommit har Skatteverket nu ändrat uppfattning och anser att mäklartjänster har ett direkt och omedelbart samband med försäljningen av fastigheten (som är en momsfri omsättning). Momsen på mäklararvodet får därmed normalt inte lyftas. Undantag gäller dock vid verksamhetsöverlåtelser (se nedan).

Verksamhetsöverlåtelse

Om en fastighetsöverlåtelse ingår som en del i en verksamhetsöverlåtelse kan kostnaderna för mäklartjänster enligt Skatteverket anses ha använts för att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. Då får mäklartjänsterna istället räknas som en allmän omkostnad, vilket innebär att den ingående momsen får lyftas. Om företaget har blandad verksamhet eller om fastigheten (eller en del av den) räknas som stadigvarande bostad ska momslyftet proportioneras.

Från 1 april 2011

Eftersom Skatteverket tidigare meddelat att moms på mäklararvode får lyftas ska det nya ställningstagandet tillämpas på momsredovisningsperioder som börjar 1 april 2011 och senare.

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!