Inkomstbasbelopp 2020

Newsroom - Inkomstbasbelopp 2020 - ctl00_cph1_approvedImg

Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI). Inkomstbasbeloppet används för att beräkna utdelning i fåmansföretag, fastighetsavgift, högsta pensionsgrundande inkomst och taket för uttag av allmän pensionsavgift. 

Inkomstbasbelopp 2020

För 2020 har inkomstbasbeloppet fastställts till 66 800 kr. Taket för uttag av allmän pensionsavgift motsvarar en månadsinkomst på 44 923 kr. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!