Jobbskatteavdrag

Newsroom - Jobbskatteavdrag - ctl00_cph1_approvedImg

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion.

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståret 2019 och 2020 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2019 och 2020)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 3,24pbb 0,91 pbb plus 34,05% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb - 8,08pbb 1,703 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)


* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.

För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2020 är grundavdraget 26 200 kr vilket innebär ett jobbskatteavdrag på ca 66 700 kr (92 900 – 26 200). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 20 700 kr per år.

För inkomståren 2016 till 2018 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 2016 tom 2018)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
2,94 pbb - 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)


* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2020% av inkomsten
100 000 10 004 10,0
150 000 13 636 9,1
200 000 17 442 8,7
250 000 21 035 8,4
300 000 24 628 8,2
350 000 28 221 8,1
400 000 30 252 7,6
500 000 30 252 6,0
600 000 30 252 5,0
700 000 28 465 4,1
900 000 22 466 2,5
1 100 000 16 466 1,5
1 300 000 10 465 0,8
1 500 000 4 465 0,3

Beräknat utifrån 2020 års prisbasbelopp (47 300 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2019% av inkomsten
100 000 9 915 9,9
150 000 13 768 9,2
200 000 17 400 8,7
250 000 20 994 8,4
300 000 24 586 8,2
350 000 28 181 8,0
400 000 29 729 7,4
500 000 29 729 5,9
600 000 29 729 5,0
700 000 27 617 3,9
900 000 21 617 2,4
1 100 000 15 611 1,4
1 300 000 9 611 0,7
1 500 000 3 611 0,2

Beräknat utifrån 2019 års prisbasbelopp (46 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2018% av inkomsten
100 000 9 935 9,9
150 000 12 505 8,3
200 000 15 831 7,9
250 000 19 156 7,7
300 000 22 481 7,5
350 000 25 807 7,4
400 000 26 682 6,7
500 000 26 682 5,3
600 000 26 682 4,4
700 000 24 164 3,5
900 000 18 164 2,0
1 100 000 12 164 1,0
1 300 000 6 164 0,5
1 500 000 164 0

Beräknat utifrån 2018 års prisbasbelopp (45 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%

Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension). Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Från och med inkomståret 2016 gäller avtrappningen av jobbskatteavdraget även för personer som har fyllt 65 år. 

  • 20% av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5% av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr
  • 30 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr upp till 600 000 kr
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 30 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr. 
Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

  • pension
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • egen livsskaderänta.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!