Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Så bestrider du bluffakturor

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Dröjsmålsränta och förseningsersättning

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den...

 • Datainspektionens kommande granskningar

  Datainspektionen har presenterat vilka granskningar de planerar att göra under 2019 och 2020. Hälso- och sjukvård, skolor, arbetsgivare, detaljhandel och större inkassobolag ska granskas närmare. Datainspektionen bedömer att det kan finnas en särs...

 • Arv i internationella situationer

  Från och med 17 augusti gäller EU:s arvsförordning för arv i internationella situationer. Dagens regler om arv i internationella situationer Enligt dagens svenska regler om arv i internationella situationer gäller normalt den s k nationalitet...

 • Testamente

  Ett testamente är ett förordnande om hur egendomen efter en avliden person ska fördelas. Om du inte gör något testamente träder den så kallade legala arvsordningen in. Då fördelas kvarlåtenskapen (tillgångarna) mellan de efterlevande släktinga...

 • Aktieägaravtal

  Ett aktieägaravtal är ett kompanjonavtal för delägarna i ett aktiebolag. Ett annat ord för aktieägaravtal är konsortialavtal, vilket alltså är samma sak. Ibland kallas vissa mer begränsade aktieägaravtal för röstavtal eller röstbindningsav...

 • Accept

  En accept är det svar en mottagare av ett anbud lämnar till anbudsgivaren. En accept blir bindande för den som lämnar accepten i samma ögonblick som den kommer fram till mottagaren. Anbud+ accept = avtal Om svarets (acceptens) innehåll är ide...

 • Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

  Från och med 1 september 2018 krävs det skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Om du blir uppringd av en säljare ska det alltså inte längre vara möjligt att ingå ett muntligt avtal. Konsumenter vilseleds Oseriös telefonförsäljning är ett st...

 • Kommissionsförsäljning

  I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär , åtagit sig ett uppdrag för en kommittents, dvs en producents eller en leverantörs, räkning men i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller annan lös egendom. Grundregeln...

 • GDPR – Vad är en personuppgift?

  Det pratas mycket om personuppgifter – men vad är egentligen en personuppgift? Här förklarar vi på ett enkelt sätt vad som menas med en personuppgift. Vi tittar också på några vanliga grunder till insamlande av personuppgifter och vilken informati...

 • Vad är ackord?

  Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag och en fordringsägare. Överenskommelsen innebär normalt att fordringsägaren avstår från en viss del av sina fordringar för att företaget ska komma på fötter och i ekonomisk balans igen. N...

 • Hämta fler