Har du koll på EBIT och EBITDA?

Newsroom - Har du koll på EBIT och EBIDTA? - ctl00_cph1_approvedImg

EBIT och EBITDA är båda mått på ett företags rörelseresultat. Nyckeltalen har traditionellt används inom framförallt aktieanalys men när nu regler om ränteavdragsbegränsningar införts har EBITDA blivit ett mått som företagen och företagens rådgivare bör ha koll på. Regeringen valde mellan två metoder – EBIT eller EBITDA – för att begränsa ränteavdragen, och det slutliga valet föll på EBITDA. Du kan läsa om de nya ränteavdragsbegränsningarna i den här artikeln.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = mäter företagets rörelseresultat före räntor och skatt.

EBITDA (Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization) = mäter företagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Så här beräknar du EBITDA:

» Skattemässigt överskott före avdrag för negativt räntenetto och eventuellt kvarstående negativt räntenetto

+ ränteutgifter

– ränteinkomster

+ årets skattemässiga värdeminskningsavdrag

+ årets avsättning till periodiseringsfond

– årets återföring av periodiseringsfond

– överskott från andelar i svenska handelsbolag

– överskott från utländska delägarbeskattade juridiska personer

Vill du läsa mer om ekonomiska nyckeltal, hur de beräknas och vad de visar rekommenderar vi boken Företagets ekonomi »

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »