Kolla in nyheterna i årets deklaration

Newsroom - Kolla in nyheterna i årets deklaration - ctl00_cph1_approvedImg

Här hittar du en sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2019. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter.

Nya skatteregler som påverkar deklarationen
 • Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon har införts. De nya reglerna innebär att beräkningen av bilförmånsvärdet blir annorlunda. Bland annat ingår inte längre trängselskatt samt väg-, bro-, och färjeavgifter i bilförmånsvärdet. 
 • Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning under förutsättning att vissa krav uppfylls. 
 • Utländska värdepapper anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs, dvs inte när konkursen är avslutad.
 • Det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år har höjts. Alla med en fastställd inkomst mellan 123 700 och 416 300 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 35%). 
 • En skattereduktion införs för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar slopades 1 juli 2018.
 • En skattereduktion ges för fackföreningsavgifter som betalats efter 30 juni 2018.
 • Beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkringar har höjts.
 • På INK2 ska koncernbidragsspärren och fusionsspärren mm hanteras på 2S (skattemässiga justeringar). Underskottet minskas med det koncernbidrags- eller fusionsspärrade beloppet i fältet 1.14C som är nytt. Ruta 1.3 på sidan 1 är borttagen. Hela underskottet (inklusive det koncernbidrags- eller fusionsspärrade underskottet) ska ingå i ruta 1.2. Under Övriga uppgifter kan en frivillig uppgift om dessa underskott lämnas i fält 4.22 som också är ny.
 • På INK 4 har kryssrutan för vilande bolag tagits bort. Kryssrutan för Övriga upplysningar har flyttats från INK 4 till INK 4S. Denna blankett har även fått nya kryssrutor för bland annat upplysningar om uppdragstagare vid upprättandet av årsbokslut/årsredovisning och revision. 
 • På blankett K2 och K5 har nya kryssrutor för betydande samhällsförflyttningar lagts till. Med betydande samhällsförflyttning menas exempelvis den förflyttning av bostäder och infrastruktur som pågår i Kiruna och Gällivare. Personer som säljer sin bostad på grund av detta skäl kan få ett längre uppskov med beskattningen av kapitalvinster.  
 • Blanketten K9 är ny och används vid försäljning av oäkta bostadsrätter. K9 används även för deklaration av bostadsförmån i en oäkta bostadsrätt. Detta innebär i sin tur att blankett K12 har gjorts om och att avsnittet gällande oäkta bostadsrätter plockats bort. En uppdelning har gjorts av redovisningen av försäljning av andelar i ekonomiska föreningar (avsnitt C) respektive aktier (avsnitt B).
Tänk på att:
 • Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått avdrag för inte minska vinsten. 
 • Fördela ränteavdrag och ROT/RUT-avdrag mellan makar.
 • Kom ihåg att Skatteverkets hjälpblanketter inte ska lämnas in, de används för att beräkna t ex avskrivningar, ränterfördelning och expansionsfond mm. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »