LEI-kod för värdepappershandel

Newsroom - LEI-kod för värdepappershandel - ctl00_cph1_approvedImg

Kravet på identifieringskod har funnits på derivatmarknaden sedan 2014 – nu utökas reglerna till att gälla alla typer av värdepapper. Företagare som handlar med värdepapper kommer därför inom kort att behöva en LEI-kod.

Vad är en LEI-kod?

LEI står för ”Legal Entity Identifier” och är ett globalt ID-nummer. Syftet med LEI-koder är att behöriga myndigheter (oavsett land) ska kunna identifiera köpare och säljare. I Sverige rapporteras alla inblandade parter i värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

Vem behöver LEI?

Juridiska personer som handlar med derivat kommer att behöva en LEI-kod redan 1 november 2017 enligt EU-förordningen EMIR. För enskilda näringsidkare som omfattas av EMIR-rapportering (för derivat) krävs LEI-kod enligt uttalanden som ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) gjort.

Från och med 3 januari 2018 utökas kravet genom den nya förordningen MiFID2/MiFIR, så att även juridiska personer som handlar med finansiella instrument som exempelvis obligationer, ETF och GDR kommer att behöva en LEI-kod för att kunna fortsätta handla. Däremot behöver inte enskilda firmor ha någon LEI-kod för denna slags handel, för dessa räcker det med personnummer.

Kontakta din bank om du är osäker på om företaget behöver en LEI-kod.

Hur skaffar man en LEI-kod?

Ansökan om LEI-kod görs via en förmedlare eller direkt hos något av de institut som tillhandahåller LEI. Det tar upp emot en vecka att erhålla en LEI-kod efter ansökan.

Vad kostar en LEI-kod?

Kostnaden för en LEI-kod varierar mellan olika förmedlare och utfärdare. Men räkna med ca 750–1 500 kr för registrering plus en årlig avgift på ca 500–1 000 kr per år.

Vad händer om företaget inte skaffar en LEI-kod?

Företag som enligt reglerna ska ha en LEI-kod men inte har skaffat någon, kommer inte kunna köpa, sälja eller flytta värdepapper efter de aktuella datumen. När ni väl skaffat LEI kommer ni att kunna handla som vanligt efter det.

TIPS!

Med vår e-kurs – Värdepapper i företag – får du lära dig om företagbeskattning och redovisning av värdepapper i företag med en genomgång av reglerna för olika företagsformer.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »