Letter of intent

Newsroom - Letter of intent - ctl00_cph1_approvedImg

Ett så kallat letter of intent är ett förstadium till det huvud­avtal som parterna har för avsikt att ingå. Letter of intent visar att parterna har kommit en bit på väg och är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal.

Ibland används ordet avsikts­förklaring med den innebörden att parterna har för avsikt att ingå ett avtal och lovar att försöka verka för detta. Ett letter of intent sägs ibland vara ett slags föravtal, men ett letter of intent uppnår inte ­kraven för ett avtal och är i princip inte bindande. Ett föravtal och ett letter of intent är därför två olika slags handlingar.

Letter of intent används oftast vid större och mer omfattande avtal såsom företagsförvärv.

Delvis bindande

Letters of intent är i princip inte bindande. De kan dock innehålla bind­ande bestämmelser, som exempelvis bestämmelser om sekretess. Om det innehåller utfästelser eller förpliktelser av något slag, är det lämpligt att man också kommer överens om hur bland annat kostnad­erna ska fördelas om något slutligt avtal inte kommer till stånd.

Trots att ett letter of intent i princip inte är bindande, kan dokumentet medföra att parterna måste samarbeta med sikte på en framtida uppgörelse och även ta hänsyn till varandras intressen. En avtalspart kan då inte bete sig hur som helst under avtalsförhandlingarna. Ett illojalt uppträdande kan, då avtal inte kommer till stånd, i undantagsfall medföra ersättningsskyldighet.

Men det beror på hur avsikts­förklaringen formuleras. Det gäller därför att vara mycket noggrann när man formulerar ett letter of intent.


 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »