Montera solcellspaneler utan bygglov

Newsroom - Montera solcellspaneler utan bygglov - ctl00_cph1_approvedImg

Från och med den 1 augusti 2018 behöver man inte längre ha bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Måste följa byggnadens form

Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov krävs i vissa fall

Bygglov kommer dock även i fortsättningen att krävas om det gäller byggnader (eller områden) som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstärlig synpunkt. Eller om det är ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »