Nya pensionsregler på gång

Newsroom - Nya pensionsregler på gång - ctl00_cph1_approvedImg

Pensionsgruppen har lagt fram ett förslag för att utveckla och modernisera pensionssystemet. Bland annat vill man redan till nästa år höja den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. 

Allmän pension

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som arbetar med att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. I Sverige lever vi allt längre och friskare liv, medellivslängden ökar i genomsnitt med 3,5 timmar per dygn. Pensionsgruppen föreslår därför att åldern för när allmän pension kan börja tas ut höjs enligt följande:

  • År 2020 höjs åldersgränsen till 62 år, vilket innebär att personer som är födda 1959 eller 1960 tidigast kan ta ut allmän pension vid 62 års ålder.
  • År 2023 höjs åldersgränsen till 63 år. Personer som är födda 1961 eller 1962 får tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder.
  • År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år. Personer som är födda 1963 och senare får tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder.
Höjd ålder för avgångsskyldighet

Från 2020 är det tänkt att åldern för avgångsskyldighet (LAS-åldern) ska höjas från 67 till 68 år. År 2023 höjs denna ålder till 69 år.

Garantipension

Lägsta åldern för garantipension höjs till 66 år 2023 och beräknas höjas till 67 år 2026. För personer som haft minst 44 år i arbetslivet görs dock ett undantag. Dessa kommer inte att omfattas av höjningen.

Riktålder börjar tillämpas 2026

År 2026 knyts alla pensionsrelaterade åldrar till en så kallad riktålder, vilket innebär att åldern automatiskt justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen.   

Pensionsgruppens förslag kommer att remitteras under våren och därefter lämnas till riksdagen för omröstning.  

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!