Nyemission – ett sätt att stärka bolagets egna kapital

Newsroom - Nyemission – ett sätt att stärka bolagets egna kapital - ctl00_cph1_approvedImg

En nyemission görs när ett aktiebolag behöver nytt kapital och innebär att bolaget ger ut (säljer) nyemitterade aktier och därigenom stärker bolagets bundna egna kapital.

Vanligtvis får tidigare aktieägare företräde att teckna de nya aktierna men det förekommer också nyemissioner som är riktade mot andra utvalda personer eller företag (t ex riskkapitalbolag) eller nyemis­sioner där vem som helst får teckna sig för aktier.

Teckningskurs

Emissionen görs till ett bestämt pris som kallas teckningskurs. Är företaget börsnoterat sätts teckningskursen normalt lägre än den aktuella börskursen eftersom det annars inte skulle vara meningsfullt att teckna nya aktier.

Utspädning

Vid en nyemission utökas antalet aktier. Det blir då en viss utspädning eftersom värdet av bolagets tillgångar ska fördelas på ett större antal aktier än tidigare.

Emissionsvillkor

Det är årsstämman som beslutar om nyemission. Om stämman beslutar om en nyemission med villkoren 1:2, 150 kr, innebär det att varje aktieägare får rätt att för 150 kr köpa en ny aktie för varje ­tvåtal gamla.

Fondemission inget finansieringssätt

Fondemission är inte ett finansieringssätt då bolaget inte tillförs ytterligare kapital på grund av emissionen. En fondemission innebär helt enkelt att bolagets värde fördelas på fler aktier, och görs för att höja aktiekapitalet till exempel på grund av krav från långivare eller för att bli publikt bolag.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!