Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Newsroom - Pensionsgrundande inkomst (PGI) - ctl00_cph1_approvedImg
Två system

Ett "nytt" pensionssystem gäller från och med 1999. Det är dock enbart personer födda 1938 och senare som omfattas av det nya systemet. Personer födda 1954 och senare kommer enbart att omfattas av det nya systemet. Personer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla systemet (ATP-systemet). Personer födda 1938–1953 kommer att omfattas av de nya reglerna enligt en tjugondelsinfasning. Övergångsreglerna innebär att personer som är födda 1938 kommer att ha 4/20 av sin pension enligt det nya systemet och 16/20 enligt det gamla. Personer födda 1953 kommer att ha 19/20 enligt det nya systemet och 1/20 enligt det gamla. Under en tid kommer vi alltså att ha två parallella pensionssystem.

Pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet

Inkomst av anställning (minus kostnader i arbetet, t ex utgifter för tjänsteresor och facklitteratur) och inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande inkomst. Skattepliktiga förmåner ingår alltså i den pensionsgrundande inkomsten (till skillnad från sjukpenninggrundande inkomst). Även annat kan vara pensionsgrundande belopp. Det är ersättningar i samband med förtidspension, föräldraledighet, arbetslöshet och plikttjänstgöring. Det är summan av dessa inkomster minus den allmänna pensionsavgiften som är pensionsgrundande.

Man kan maximalt ha en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp:

 20202019201820172016
7,5 ibb 501 000 kr 483 000 kr 468 750 kr 461 250 kr 444 750 kr

Detta innebär att inkomsten före avdrag för allmän pensionsavgift kan vara 8,07 inkomstbasbelopp:

 20202019201820172016
8,07 ibb 539 076 kr 519 708 kr 504 375 kr 496 305 kr 478 551 kr

För att få pensionsgrundande inkomst ett visst år måste du under året ha en inkomst på 42,3% av gällande prisbasbelopp (motsvarar 19 670 kr år 2019 och 20 008 kr år 2020).

Samtliga svenska medborgare är försäkrade för inkomstgrundande pension. Dessutom är personer som är bosatta i Sverige utan att vara svenska medborgare försäkrade för inkomstgrundande pension.

ATP-systemet

För att få ATP-poäng måste du ha en pensionsgrundande inkomst på minst ett förhöjt prisbasbelopp (= 47 400 kr år 2019 och 48 300 kr år 2020) plus 100 kr. Inkomsten avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

ATP-poäng beräknas enligt följande formel:

(Inkomst enligt ovan minus 1 förhöjt basbelopp) / 1 förhöjt basbelopp = ATP-poäng.

ATP-poängen beräknas med två decimaler, dock till lägst 0,01 poäng.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten i det gamla pensionssystemet beräknas på samma sätt som i det nya (se ovan).         

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!