Löner och personal

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Säsongsanställning – vad gäller?

  Säsongsanställning – eller säsonganställning som är det formellt korrekta namnet – är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Exempel på säsong­sanställ­ningar är arbeten inom turism ...

 • Anställningsformer – vad gäller?

  När du har bestämt dig för att anställa en person måste du också bestämma vilken anställningsform du tänker erbjuda den nya medarbetaren. Det finns två anställningsformer: tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning. Dessutom finn...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2020 är det högsta skattefria traktamentsb...

 • Utlandstraktamenten och normalbelopp

  Vid tjänsteresa i utlandet får du utöver det skattefria traktamentet dra av faktiska utgifter för hotellrum, taxi, resgodsförsäkring, vaccinering, växling, mm som hör till resan. Helt utlandstraktamente första tre månaderna Helt traktamente g...

 • Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

  Sjukförsäkringsavgift och karensdagar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 karensdag 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32% 4,66% 4,61% 4,98% 7 karensdagar 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% ...

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Två system Ett "nytt" pensionssystem gäller från och med 1999. Det är dock enbart personer födda 1938 och senare som omfattas av det nya systemet. Personer födda 1954 och senare kommer enbart att omfattas av det nya systemet. Personer födda 1937...

 • Julbord och julfest – avdragsgillt och inte

  Som arbetsgivare har du möjlighet att hålla julfest för dina anställda som en skattefri förmån – om det handlar om intern representation som personalfest. Utgifter för julbord är inte längre avdragsgillt alls efter att nya regler trädde i kraft 1 j...

 • Julklappar till anställda och kunder

  Som företagare kanske du börjat fundera så smått över årets julklappar till anställda och kunder. Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och nä...

 • Provanställning – villkor och regler

  Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska pröva om den anställde är lämplig för den aktuella tjänsten. Det kan antingen vara för att se om personen passar i företaget eller för att se om han eller hon klarar av att utföra vissa uppgif...

 • Ändrade villkor för nystartsjobb

  En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Nya regler från 1 augusti 2019 Tidigare gällde att arbetsgivaren var t...

 • Hämta fler