Löner och personal

 • Sommargåva till personalen – skattefritt?

  Nu när semestern är på ingång får vi frågor kring hur man som arbetsgivare kan belöna sina anställda inför sommaren – är det ok att ge sommargåvor och är det skattefritt för de anställda? Tre sorters skattefria gåvor Det finns tre sorters g...

 • Semester och semesterregler

  Alla företag omfattas av samma semesterregler (semesterlagen), oavsett hur många anställda företaget har och i vilken bransch företaget verkar. Men för många mindre företag kan semesterlagens bestämmelser ibland verka överdrivet krångliga. Förutom ...

 • Förmån av semesterbostad

  Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning ...

 • Semesterplanering – tips och fakta

  Semesterplaneringen pågår för fullt i många företag – samtidigt som det finns andra som skjuter på det in i det sista. Är du en av dem som ännu inte har funderat över hur verksamheten ska skötas under huvudsemestern? I så fall är det hög tid att...

 • Sommarjobbande ungdomar

  I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare. Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar vid skollov? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? Åldersgräns...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Angivna belopp gäller inkomståren 2018 och 2019. Trak...

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Arbetsgivarens ensak Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen ...

 • Spara fler än fem semesterdagar

  Om en anställd har t ex 30 semesterdagar enligt sitt avtal, får denne spara fler än fem dagar per år? Svar: Enligt semesterlagen har anställda som tjänat in 25 betalda semesterdagar rätt att spara fem av dessa (i högst fem år). Den som har ...

 • Räkna ut del av månadslön

  Vi har haft en anställd som jobbat hos oss från den 1/2 och slutat 7/2. Alltså bara varit anställd i 7 dagar med månadslön. Hur räknar jag ut vad hon ska ha i slutlön? Svar: Om du har ett kollektivavtal som du följer som arbetsgivare måste d...

 • Avräkning förskottssemester

  En av våra anställda ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Den anställde fick förskottssemester när hon började sin anställning. Kan vi avräkna förskottssemestern mot den anställdes slutlön? Svar: Nej, förskottsemester får inte avräknas om d...

 • Körjournal – viktigare än många tror!

  Körjournaler och företagsbilar är ett nött ämne i landets kammarrätter. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjour...

 • Hämta fler