Löner och personal

 • Korttidsarbete – så funkar det

  Riksdagen har beslutat om generösare regler för korttidsarbete. Beslutet innebär att den anställde ska kunna behålla minst 88% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren får sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad för arbetstids...

 • Semester och semesterregler

  Alla företag omfattas av samma semesterregler (semesterlagen), oavsett hur många anställda företaget har och i vilken bransch företaget verkar. Men för många mindre företag kan semesterlagens bestämmelser ibland verka överdrivet krångliga. Förutom ...

 • Ytterligare åtgärder för arbetstagare och företag

  Regeringen föreslår förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att statens ansvar för sjuklönekostnader förlängs och att taket för a-kasseersättning höjs från dag 10...

 • Sommarjobbande ungdomar – viktiga regler

  I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare. Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar vid skollov? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? Vilka ålder...

 • Ersättning för karensavdrag och sjuklönekostnader

  Riksdagen har beslutat att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort och att staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare. Kravet på läkarintyg vid sjukdom tas också bort. Regeringen har även beslutat om en ny...

 • Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

  Riksdagen har beslutat om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset. Korttidsarbete Regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars. Reglerna inne...

 • Smittbärare – vad gäller?

  En fråga som aktualiserats på senare tid är vad som gäller kring smittbärare och smittbärarpenning samt hur du ska hantera detta i löneprogrammet. Vad krävs för att ha rätt till smittbärarpenning? Om du kan arbeta men inte får på grund av att...

 • Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

  Med anledning av coronaviruset uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känslig...

 • Semesterplanering – tips och fakta

  Att vara ute i god tid med företagets semesterplanering är en smart idé. Här ger vi dig tips och fakta som kan vara bra att tänka på inför planeringsarbetet. Vi bjuder på en semesterlista för 2020, bara att ladda ner! Semester – i korthe...

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Arbetsgivarens ensak Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen ...

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Hämta fler