Löner och personal

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2020 är det högsta skattefria traktamentsb...

 • Utlandstraktamenten och normalbelopp

  Vid tjänsteresa i utlandet får du utöver det skattefria traktamentet dra av faktiska utgifter för hotellrum, taxi, resgodsförsäkring, vaccinering, växling, mm som hör till resan. Helt utlandstraktamente första tre månaderna Helt traktamente g...

 • Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

  Sjukförsäkringsavgift och karensdagar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 karensdag 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32% 4,66% 4,61% 4,98% 7 karensdagar 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% ...

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Två system Ett "nytt" pensionssystem gäller från och med 1999. Det är dock enbart personer födda 1938 och senare som omfattas av det nya systemet. Personer födda 1954 och senare kommer enbart att omfattas av det nya systemet. Personer födda 1937...

 • Julbord och julfest – avdragsgillt och inte

  Som arbetsgivare har du möjlighet att hålla julfest för dina anställda som en skattefri förmån – om det handlar om intern representation som personalfest. Utgifter för julbord är inte längre avdragsgillt alls efter att nya regler trädde i kraft 1 j...

 • Julklappar till anställda och kunder

  Som företagare kanske du börjat fundera så smått över årets julklappar till anställda och kunder. Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och nä...

 • Ändrade villkor för nystartsjobb

  En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Nya regler från 1 augusti 2019 Tidigare gällde att arbetsgivaren var t...

 • Utvecklingstid för anställda

  Regeringen föreslår att anställda ska få möjlighet att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens genom så kallad utvecklingstid. Utvecklingstid i upp till ett år En anställd ska kunna få utvecklingstid i upp till ett år, med ersätt...

 • Skattefri motion och friskvård

  Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man t ex använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård. Motion – p...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Hämta fler