Löner och personal

 • Korttidspermittering – så funkar det

  Regeringen föreslår att reglerna om korttidsarbete utökas. Förslaget innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbet...

 • Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

  Med anledning av coronaviruset uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känslig...

 • Semesterplanering – tips och fakta

  Att vara ute i god tid med företagets semesterplanering är en smart idé. Här ger vi dig tips och fakta som kan vara bra att tänka på inför planeringsarbetet. Vi bjuder på en semesterlista för 2020, bara att ladda ner! Semester – i korthe...

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Arbetsgivarens ensak Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen ...

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Säsongsanställning – vad gäller?

  Säsongsanställning – eller säsonganställning som är det formellt korrekta namnet – är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Exempel på säsong­sanställ­ningar är arbeten inom turism ...

 • Anställningsformer – vad gäller?

  När du har bestämt dig för att anställa en person måste du också bestämma vilken anställningsform du tänker erbjuda den nya medarbetaren. Det finns två anställningsformer: tillsvidareanställning (fast anställning) tidsbegränsad anställning....

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2020 är det högsta skattefria traktamentsb...

 • Utlandstraktamenten och normalbelopp

  Vid tjänsteresa i utlandet får du utöver det skattefria traktamentet dra av faktiska utgifter för hotellrum, taxi, resgodsförsäkring, vaccinering, växling, mm som hör till resan. Helt utlandstraktamente första tre månaderna Helt traktamente g...

 • Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

  Sjukförsäkringsavgift och karensdagar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 karensdag 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32% 4,66% 4,61% 4,98% 7 karensdagar 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% ...

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Två system Ett "nytt" pensionssystem gäller från och med 1999. Det är dock enbart personer födda 1938 och senare som omfattas av det nya systemet. Personer födda 1954 och senare kommer enbart att omfattas av det nya systemet. Personer födda 1937...

 • Hämta fler