Redovisning

 • Räntetäckningsgrad

  Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Räntetäckningsgraden kallas ibland förräntningsmarginalen. Räntetäckningsgraden anges i procent eller ggr. Är räntetäckningsgraden lägre ä...

 • Avkastning på eget kapital

  Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som visar förräntningen på det kapital som ägarna själva satsat. Nyckeltalet riktar sig framförallt till företagets ägare och kan hjälpa till att besvara frågan om företaget verkligen är den bästa investe...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen . Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resu...

 • Rörelsemarginal

  Nyckeltalet rörelsemarginal visar hur stor del av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst. Nyckeltalet är främst användbart vid analys av det egna företagets utveckling samt en analys av företag i samma brans...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Vi får många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en skattepliktig er...

 • Bokföra faktura

  Du skickar en faktura Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1511 10 000 2611 2 000 3001 8 000 Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms ...

 • Bokföra sponsring

  Sponsrar ditt företag en förening med fotbollar eller annat? Här tittar vi på hur du ska bokföra sponsringen. Sponsring Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 5980 800 1910 1 000 2641 200 ...

 • Likviditetsbudget

  En likviditetsbudget visar om pengarna kommer att räcka till för att täcka periodens utbetalningar medan resultatbudgeten visar om verksamheten kommer att gå med vinst eller förlust. Likviditetsbudgeten visar förväntade in- och utbetalningar, så ...

 • Bokföra franchising

  Har du blivit franchisetagare och funderar över bokföringen? Här tittar vi på hur du ska bokföra franchising. Franchising Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1020 60 000 1920 10 000 ...

 • Bokföra varuuttag i aktiebolag

  Tar du ut varor ur ditt aktiebolag? Då ska det bokföras! Här tittar vi på hur du ska bokföra varuuttag i ett aktiebolag. Eget varuuttag i aktiebolag Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 0754 2 500 0750 ...

 • Bokföra trängselskatt

  Här tittar vi på hur du ska bokföra trängselskatt. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Trängselskatt – tjänsteresor Om en arbetsgivare ers...

 • Hämta fler