Så blir prisbasbeloppet 2020

Newsroom - Så blir prisbasbeloppet 2020 - ctl00_cph1_approvedImg

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 800 kr för år 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr vilket är en höjning med 900 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen och beräknas under perioden juni till juni av SCB. 

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »