Schablonavdrag för egenavgifter – vad gäller?

Newsroom - Schablonavdrag för egenavgifter - ctl00_cph1_approvedImg

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 bara betala 10,21% i egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet upp till 100 000 kr. På den del som överstiger 100 000 kr betalas fulla egenavgifter. Om beskattningsåret har påbörjats före 1 januari 2020 ska fulla egenavgifter betalas på den del av året som hör till 2019.

Vad gäller kring schablonavdrag?

Skatteverket har meddelat att det schablonavdrag som får göras för egenavgifterna i inkomstdeklarationen (på blankett NE respektive N3A) ska uppgå till 10% på avgiftsunderlag upp till 100 000 kr. På den del som överstiger 100 000 kr görs schablonavdrag enligt de procentsatser som gäller sedan tidigare (dvs 25% för personer som inte omfattas av nedsättning för ungdomar, pensionärer mfl).

En enskild näringsidkare startade sin verksamhet 1 juli 2019 och har ett första förlängt räkenskapsår till 31 december 2020 (dvs 18 månader). Avgiftsunderlaget före schablonavdrag för egenavgifter är 450 000 kr. Av detta hör 12/18 x 450 000 = 300 000 kr till 2020. Schablonavdraget för egenavgifter beräknas till:

10% x 100 000 = 10 000 kr

25% x (450 000 – 100 000) = 87 500 kr

Dvs ett sammanlagt schablonavdrag på 10 000 + 87 500 = 97 500 kr.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!