Skatt i aktiebolag

Newsroom - Skatt i aktiebolag – så funkar det - ctl00_cph1_approvedImg

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Bolagsskatten är 22 % för räkenskapsår som påbörjas före 1 januari 2019 men sänks därefter för att slutligen landa på 20,6 % från 2021. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Skattesubjekt

Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Det betyder bland annat att bolaget självt skattar för sin vinst och lämnar en egen deklaration (inkomstdeklaration 2).

Bolagsskatt

Aktiebolaget betalar enbart statlig inkomstskatt (bolagsskatt). Skatten är proportionell, dvs det är samma procentsats oberoende av hur stor vinsten är. Bolaget betalar skatt på den skattepliktiga vinsten, dvs sedan alla avdrag har gjorts. Genom eget löneuttag kan du som delägare inom ganska vida ramar själv styra hur stor vinst du vill ha kvar i bolaget.

Bolagsskatten är 22 % för räkenskapsår som påbörjas före 1 januari 2019. För räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 t o m 31 december 2020 är bolagsskatten sänkt till 21,4 %. Från 2021 landar bolagsskatten på 20,6 %. 

Lön och utdelning

Om du har ett aktiebolag kan du välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning. Utdelning är inte avdragsgill för bolaget vilket däremot lönekostnaderna är. Å andra sidan är det sociala avgifter på lön i form av arbetsgivaravgifter men inte på utdelning.

Inkomstskatt på delägarens lön

Som delägare i ett aktiebolag betalar du inkomstskatt på den lön du tar ut ur aktiebolaget precis som vilken löntagare som helst. På inkomster upp till brytpunkt 1 (468 700 kr inkomståret 2018 resp 504 400 kr inkomståret 2019) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,5%.

Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med statlig inkomstskatt:

  • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 1 tillkommer statlig inkomstskatt med 20%.
  • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 2 (675 700 kr inkomståret 2018 resp 703 000 kr inkomståret 2019) är den statliga inkomstskatten 25%.
Utdelningsbeskattning

Dubbelbeskattningen av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Man kan därför säga att bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till dig som aktieägare. Du skattar sedan för utdelningen i din privata deklaration. Utdelning beskattas normalt i inkomstslaget kapital med 20% skatt. Men eftersom delägarna i ett fåmansföretag  själva kan välja mellan att göra uttag från aktiebolaget i form av lön eller utdelning, beskattas utdelning (hårdare) över en viss gräns i inkomstslaget tjänst.

Läsa mer

I boken Eget Aktiebolag lär du dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller både juridiken och beskattningen. Finns som tryckt bok och e-bok.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »