Skatt

 • Anställningsskyddet förlängs

  Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare, detta genom att förlänga anställningsskyddet från 67 till 69 års ålder. I takt med att medellivslängden ökar behöver även pensionerna räcka längre. Lagändringen om at...

 • Vårbudgeten – en sammanfattning

  Riksdagen har nu sagt ja till den vårändringsbudget som regeringen lämnade i april detta år. Beslutet innebär bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter. De nya reglerna börjar ...

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Från och med 1 juli 2019 träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som börjar gälla i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Höjt tak för RUT-avdrag ...

 • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

  Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen av arbetsgivaravgiften ska ske genom att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gä...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Vi får många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en skattepliktig er...

 • Skattereduktion för gåvor återinförs

  Från och med 1 juli 2019 kommer skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet att återinföras. Skattereduktion för gåvor Reglerna kommer i stort sett att bli lika som den tidigare lagstiftningen om skattereduktion för gåvor som gällde me...

 • Höjd pensionsålder från 2020

  Pensionsgruppen har nu lagt fram ett färdigt förslag till riksdagen om att utveckla och modernisera pensionssystemet. Bland annat vill man redan till nästa år höja den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Höjd ålder...

 • Höjt tak för rutavdrag

  Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kr till 50 000 kr. 50 000 kr per person och beskattningsår Riksdagen har nu beslutat att rutavdraget ska höjas från 25 000 k...

 • Sommargåva till personalen – skattefritt?

  Nu när semestern är på ingång får vi frågor kring hur man som arbetsgivare kan belöna sina anställda inför sommaren – är det ok att ge sommargåvor och är det skattefritt för de anställda? Tre sorters skattefria gåvor Det finns tre sorters g...

 • Sänkt moms på digitala publikationer

  Nu är det beslutat att momsen på digitala tidningar och böcker ska sänkas till 6%. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2019. 6% moms på elektroniska publikationer Efter en ändring i mervärdesskattedirektivet har det blivit möjligt för EU:...

 • Särskild löneskatt för äldre slopas

  Nu står det klart att den särskilda löneskatten för äldre slopas från och med 1 juli 2019. Vad innebär särskild löneskatt? Sedan den 1 januari 2016 har en särskild löneskatt tagits ut på ersättning för arbete (lön, arvoden, förmåner, mm) för...

 • Hämta fler