Skatt

 • Provtagning för Covid-19 är momsfri sjukvård

  Skatteverket har gjort ett tillägg i sin rättsliga vägledning när det gäller frågan om vad som är sjukvård enligt momslagen. Tillägget handlar om provtagningar. Skatteverket anser att även om det visar sig att personen som tar provet inte lider ...

 • Förslag om skattesänkningar

  Finansdepartementet har inför budgetpropositionen för 2021 i höst kommit med fyra förslag gällande skattesänkningar. Budgetförhandlingarna kommer att avgöra om man går vidare med förslagen samt om förslagen kommer att justeras. Lagändringarna före...

 • Förmån av fria taxiresor under coronapandemin

  Förmån av fria arbetsresor värderas normalt till marknadsvärdet. Skatteverket anser dock att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Förmån av arbetsreso...

 • Kostförmån och måltidsgåvor

  Regeringen föreslår i en promemoria att en kostförmån inte ska beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation. De nya reglerna föreslås...

 • Sommargåva till personalen – skattefritt?

  Nu när semestern är på ingång får vi frågor kring hur man som arbetsgivare kan belöna sina anställda inför sommaren – är det ok att ge sommargåvor och är det skattefritt för de anställda? Tre sorters skattefria gåvor Det finns tre sorters g...

 • Tillfällig skattefrihet för parkering och gåvor

  Med anledning av coronaviruset har riksdagen beslutat att anställda tillfälligt ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr. Skattefria...

 • Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

  Nu är det beslutat att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020. Kostnaden minskar till hälften Om a...

 • Anstånd med skatteinbetalning

  På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms. Anstånd med preliminärskatteavdrag, soci...

 • Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

  Uppskovstaket vid bostadsförsäljningar höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner kr från 1 juli 2020. Uppskov med beskattningen En person som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan, om vissa förutsättningar uppfylls, få ett uppsk...

 • Förmån av semesterbostad

  Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning ...

 • Schablonavdrag för egenavgifter

  Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 bara betala 10,21% i egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet upp till 100 000 kr. På den del som överstiger 100 000 kr betalas fulla...

 • Hämta fler