Skatt

 • Sommargåva till personalen – Skattefritt?

  Nu när semestern är på ingång får vi frågor kring hur man som arbetsgivare kan belöna sina anställda inför sommaren – är det ok att ge sommargåvor och är det skattefritt för de anställda? Tre sorters skattefria gåvor Det finns tre sorters g...

 • Särskild löneskatt för äldre slopas

  Nu står det klart att den särskilda löneskatten för äldre slopas från och med 1 juli 2019. Vad innebär särskild löneskatt? Sedan den 1 januari 2016 har en särskild löneskatt tagits ut på ersättning för arbete (lön, arvoden, förmåner, mm) för...

 • Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

  Riksdagen har beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag...

 • Förmån av semesterbostad

  Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning ...

 • Vårbudgeten – en sammanfattning

  I sin vårändringsbudget föreslår regeringen bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga En nedsättning av arbetsgivaravgifterna...

 • Kolla in nyheterna i årets deklaration

  Här hittar du en sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2019. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter. Nya skatteregler som påverkar deklarationen Ett bonus-malus-syst...

 • Avdragstips inför deklarationen 2019

  Senast den 2 maj (senare datum vid anstånd) ska inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2018 vara inlämnade för fysiska personer. I den här artikeln går vi igenom vår syn på avdrag och vilka avdragsmöjligheter du har. Tiderna förändras, men...

 • Skatt i hobbyverksamhet

  Hobbyverksamhet skiljs från andra inkomster av tjänst Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Hobbyverk­samhet skiljs dock från andra tjänsteinkomster. Detta innebär att du inte kan dra av ett underskott i hobbyverksamheten mot inko...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Angivna belopp gäller inkomståren 2018 och 2019. Trak...

 • Så fungerar momsen

  Moms är en kortform för mervärdesskatt och är en omsättningsskatt som staten tar ut. När en momsbelagd vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ut ur en näringsverksamhet, ska moms läggas på. Att det heter mervärdessk...

 • Motionskort till ägare utan lön

  Kan ett enmansbolag betala motionskort till ägaren även om denne inte har tagit ut någon lön från bolaget? Svar: Ja, det spelar ingen roll om ägaren tagit ut lön eller inte. Om ägaren arbetat i bolaget omfattas denne av reglerna om personalvå...

 • Hämta fler