Skatt

 • Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

  Riksdagen har nu tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset. Korttidsarbete Regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars. Regler...

 • Anstånd med inbetalning av helårsmoms

  Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning. Ändringarna börjar gälla 6 april 2020. Anstånd även för helårsmoms Riksdagen har tidigare beslutat om ett tillfällig...

 • Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset

  Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Nedsättning av arbetsgivaravgifter Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra måna...

 • Anstånd med skatteinbetalning

  Anstånd med preliminärskatteavrag, socialavgifter och moms För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet har riksdagen beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och s...

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling kommer det så kallade FoU-avdraget förstärkas. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utvec...

 • Skattereduktion för boende i glesbygd

  Regeringen föreslår att det införs en regional skattereduktion för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 december 2020, men ska gälla ret...

 • Kundförlust – hur gör jag?

  När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust. Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ser ut. Befarad kundförlust Om du inte tr...

 • Kolla in nyheterna i årets deklaration

  Snart är det deklarationsdags och vi har därför sammanställt en lista med några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2020. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter. Nya skatteregler som påverkar ...

 • Fler RUT-tjänster och höjt tak

  RUT-utredningen har nu lämnat sitt delbetänkande. Utredningen föreslår dels en utvidgning av RUT-avdraget med fyra nya tjänster, dels en höjning av taket för RUT-avdrag. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2021. Utredning om RUT-avdraget ...

 • Detta granskar Skatteverket extra noga 2020

  Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt svartstädning, id-fusk samt privata kostnader och oredovisade förmåner. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet...

 • Representation – avdragsgillt och inte

  Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omede...

 • Hämta fler