Skatt

 • Fler RUT-tjänster och höjt tak

  RUT-utredningen har nu lämnat sitt delbetänkande. Utredningen föreslår dels en utvidgning av RUT-avdraget med fyra nya tjänster, dels en höjning av taket för RUT-avdrag. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2021. RUT-avdraget ska omfatta fle...

 • Detta granskar Skatteverket extra noga 2020

  Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt svartstädning, id-fusk samt privata kostnader och oredovisade förmåner. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet...

 • Representation – avdragsgillt och inte

  Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omede...

 • Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

  Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2019 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Kostnadsränta Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en e...

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling föreslår regeringen att det så kallade FoU-avdraget förstärks. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med for...

 • Enskild firma eller aktiebolag – eller både och?

  Många som driver enskild firma överväger att ombilda till aktiebolag. Här tittar vi på fördelar och nackdelar med en ombildning från enskild firma till aktiebolag. Valet mellan enskild firma och aktiebolag påverkas av flera faktorer En intres...

 • Företagsformer – viktigaste skillnaderna

  I den här artikeln går vi översiktligt igenom de vanligaste företagsformerna och de viktigaste skillnaderna mellan dem. De vanligaste företagsformerna i Sverige är aktiebolag enskild näringsverksamhet handelsbolag och kommanditbolag ...

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall

  Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2019 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2020. Arbetsgivares uppgifter 2019 var det sista året som alla a...

 • Skogsavdrag

  Den grundläggande tanken med skogsavdrag är att du ska få avdrag för virkets anskaffningskostnad (skogsavdraget) vid beskattningen av skogs­inkomsten. Det vore orättvist om du skulle vara tvungen att skatta för allt virke du säljer och inte få dra ...

 • Moms på startpengar

  Ingen moms på prispengar från 1 januari 2018 Från och med 1 januari 2018 är prispengar i samband med idrottstävlingar inte längre momspliktiga. Skatteverket menar att prispengar som villkoras av en idrottsprestation och som därför har ett visst ...

 • Hämta fler