Skatt

 • Ändringar i F-skattesystemet

  Den utredning som sedan november 2017 haft i uppdrag att se över F-skattesystemet har lämnat sitt slutbetänkande. F-skattesystemet ses över som en del i arbetet med att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Utredningen har i huvudsak kom...

 • Växa-stöd vid förstagångsanställning

  Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd. Under de första 24 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas. Tillämpning av de nya reglerna ...

 • Körjournal – viktigare än många tror

  Körjournaler är viktiga ur bevissynpunkt för att slippa förmånsbeskattning. Här kan du läsa om vad en körjournal bör innehålla och hur viktigt det är att den inte är bristfällig. Körjournaler Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets ...

 • Nya regler för reseavdrag

  Den kommitté som fått i uppdrag att utreda hur reglerna gällande avdrag för arbetsresor kan omarbetas har lämnat sina förslag. Reseavdragskommitté som sett över reglerna I slutet av 2017 valde regeringen att tillsätta en kommittè för att se ...

 • Värnskatten slopas

  Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om slopad värnskatt, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Januariavtalet I ...

 • Kick-off – avdragsrätt

  För att en kick-off (intern konferens, kurs – kärt barn har många namn) ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte ä...

 • Influencers och gamers – skatte- och momsregler

  Branscher som influencers, bloggare och gamers växer i rask takt. I den här artikeln får du veta mer om de skatte- och momsregler som gäller för dessa branscher. Influencers och bloggare En bloggare är en person som kommunicerar med sina läsa...

 • Så blir prisbasbeloppet 2020

  Prisbasbeloppet höjs med 800 kr för år 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr vilket är en höjning med 900 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB. Reg...

 • Anställningsskyddet förlängs

  Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare, detta genom att förlänga anställningsskyddet från 67 till 69 års ålder. I takt med att medellivslängden ökar behöver även pensionerna räcka längre. Lagändringen om at...

 • Vårbudgeten – en sammanfattning

  Riksdagen har nu sagt ja till den vårändringsbudget som regeringen lämnade i april detta år. Beslutet innebär bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter. De nya reglerna börjar ...

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Från och med 1 juli 2019 träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som börjar gälla i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Höjt tak för RUT-avdrag ...

 • Hämta fler