Skatten 2019 – en översikt

Newsroom - Skatten 2019 – en översikt - ctl00_cph1_approvedImg

Efter flera försök till regeringsbildning under hösten står det klart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering. Det finns också en överenskommelse om ett budgetsamarbete mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) som regeringen nu ska bygga sin politik kring. 

Tidigare i höstas röstades Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget igenom, en del av de ändringsförslag som budgeten innehöll kommer nu att rivas upp i och med den nya regeringsbildningen.

Budgetsamarbete mellan S, MP, C och L 

Totalt handlar det om 73 sakpolitiska frågor som S, MP, C och L kommit överens om. Bland annat följande:

 • Växa-stödet blir kvar och utökas från ett till två år.
 • Momsen på naturguidning höjs inte utan ligger fortsatt kvar på 6%.
 • Värnskatten slopas (den femprocentiga skatt som betalas på inkomster över brytpunkt 2).
 • Skatten för pensionärer sänks.
 • Flygskatten blir kvar.
 • RUT-avdraget utvidgas med fler tjänster – tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. Taket för RUT-avdraget tredubblas. Ett äldre-RUT ska utredas.
 • Generationsskiften i fåmansföretag förenklas.
 • 3:12-reglerna bör förenklas.
 • Kraftigt förenklade skatteregler för mikroföretag bör införas.
 • Arbetsgivaravgifterna sänks.
 • Arbetsgivaravgifterna på ingångsjobb slopas.
 • En grön skatteväxling ska genomföras.
 • Reseavdraget bör bli avståndsbaserat och färdmedelsoberoende.
 • Slopad ränta på uppskov vid försäljning av bostad.
 • Kravet på minsta aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.
 • Arbetsrätten ändras när det gäller undantagen i turordningsreglerna.
 • Fri hyressättning på nybyggnation.


Samarbetet gäller budgetår för budgetår, så länge partierna är överens om en fortsättning. Målsättningen är dock att samarbetet ska fortsätta under hela mandatperioden.  

M och KD:s budget 

Flera av de förslag till ändringar som fanns med i Moderaternas och Kristdemokraternas budget är fortfarande aktuella. Exempelvis är det tänkt att den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster för pensionärer ska tas bort. Skattereduktionen för gåvor ska återinföras medan skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas.        

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

 • Skattenyheter

  SKATTENYHETER 2019 sammanfattar de viktigaste föreslagna och beslutade förändringarna på skatteomr...