Skiljedom eller tingsrätt?

Newsroom - Skiljedom eller tingsrätt – vad är skillnaden? - ctl00_cph1_approvedImg

Vi ska just till att skriva på ett avtal, där det står så här: ”För det fall parterna inte lyckas skall tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden prövas av skiljemän i förenklat förfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. ” Vad skiljer en skiljedom mot att en tvist går upp i tingsrätten?

Svar:
Det är stor skillnad mellan att ha skiljedomsklausul och att inte ha det (för då avgörs tvisten vid den svarandes tingsrätt som första instans).

Man brukar avråda mindre företag från att skriva på avtal med skiljedomsklausul, eftersom förfarandet är betydligt dyrare än processen i en tingsrätt, som är gratis. Fast man måste förstås betala sitt ombud om man vill ha ett sådant, och förlorar man i tingsrätten, måste man betala motpartens rättegångskostnader.

Fördelen med skiljedomsförfarande är att det går snabbt. Skiljemännens beslut kan inte överklagas. Ett mål i domstol kan överklagas och pågå flera år i värsta fall. Ytterligare en fördel är att utslaget i skiljedomstol är hemligt. Ett domstolsutslag är offentligt.

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!