Soliditet – vilken nivå är egentligen bra?

Newsroom - Soliditet – vilken nivå är egentligen bra? - ctl00_cph1_approvedImg

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet = (Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. Så länge företaget kan generera lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt. Detta kräver dock att ägarna återinvesterar vinstmedel i företaget och kanske skjuter till ytterligare kapital när det behövs.

Man säger att ju högre soliditet företaget har, desto längre kommer företaget att överleva även om det går med förlust. Men är det sant i alla lägen? Är det inte bättre för verksamhetens överlevnad att verksamheten expanderar genom nya satsningar? Ger inte vissa skulder snarare en hävstång till ännu bättre lönsamhet i verksamheten och därmed längre överlevnad? Och därmed bättre betalningsförmåga på – just det, lång sikt....

Soliditeten i landet ligger på i genomsnitt ca 43 %

SCB:s branschstatistik visar att den genomsnittliga soliditeten i svenska företag är drygt 43 %. Varuproducerande företag har något högre soliditet (ca 47 %) än tjänsteföretag (ca 41 %).

Under 2000-talet har soliditeten i svenska företag legat i spannet 36–43 %.  

Ett vanligt soliditetsmål brukar därför vara att ligga på 30–40 %.

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »