Starka och självständiga

Newsroom - Starka och självständiga - ctl00_cph1_approvedImg

Trenden har varit tydlig i många år men förstärkts ytterligare på senare tid – antalet aktörer som kan leverera programvaror, informationstjänster, utbildningstjänster mm till redovisningsbranschen blir allt färre. Uppköp och nedläggningar präglar marknaden och vi ser en kraftigt ökad  koncentration till ett fåtal dominerande aktörer. Vi ser att valmöjligheterna för redovisnings- , revisionsbyråer minskar snabbt. Är det en trend som gynnar redovisningsbranschen?

Nej, jag tror att det bästa för redovisningsbranschen är om denna trend bryts. Jag tror det är mycket bättre för byråerna om det fortsätter finnas bra valmöjligheter. Att det fortsätter finnas bra alternativ när en byrå ska välja programvaror, informationstjänster och utbildningar. Att det finns konkurrens som driver på i positiv riktning för både byråerna och byråernas kunder.

Starka och självständiga alternativ behövs, det gynnar redovisningsbranschen. Och jag och mina medarbetare har visionen och målet att Björn Lundén Information ska vara just ett sådant starkt och självständigt alternativ även i framtiden. Vi vill vara ett av dina möjliga val för byrån när det gäller exempelvis ekonomisystem och programvaror för skatt, bokslut, löner, tidredovisning och byråstöd. Och självklart vill vi vara det bästa alternativet så att valet blir enkelt :)

Ulf Bokelund Svensson,
vd Björn Lundén

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!