Statslåneränta – nivåer och användning

Newsroom - Statslåneränta – nivåer och användning - ctl00_cph1_approvedImg
Statslåneräntans användning

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen. SLR styr bland annat: 

  • Utdelning i fåmansföretag fr o m tax 2007
  • Räntefördelning
  • Bilförmån
  • Ränteförmån
  • Periodiseringsfonder
  • Avkastningsskatt på utländska försäkringar
  • Investeringssparkonto
Ska avspegla den långa marknadsräntan

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Statslåneräntan från 2010 och framåt
2019-11-30 -0,09%
2019-10-31 -0,12%
2019-09-30 -0,32%
2019-08-31 -0,39%
2019-07-31 -0,10%
2019-06-30 -0,09%
2019-05-31 0,29%
2019-04-30 0,26%
2019-03-31 0,22%
2019-02-28 0,35%
2019-01-31 0,47%
2018-12-31 0,48%
2018-11-30 0,51%
2018-10-31 0,48%
2018-09-30 0,48%
2018-08-31 0,32%
2018-07-31 0,31%
2018-06-30 0,29%
2018-05-31 0,49%
2018-04-30 0,55%
2018-03-30 0,52%
2018-02-28 0,70%
2018-01-31 0,65%
2017-12-31 0,52%
2017-11-30 0,49%
2017-10-31 0,64%
2017-09-30 0,66%
2017-08-31 0,63%
2017-07-31 0,61%
2017-06-30 0,52%
2017-05-31 0,34%
2017-04-30 0,42%
2017-03-31 0,46%
2017-02-28 0,45%
2017-01-31 0,48%
2016-12-31 0,36%
2016-11-30 0,27%
2016-10-31 -0,01%
2016-09-30 0,00%
2016-08-31 -0,05%
2016-07-31 0,03%
2016-06-30 0,34%
2016-05-31 0,57%
2016-04-30 0,68%
2016-03-31 0,54%
2016-02-29 0,51%
2016-01-01 0,69%
2015-12-31 1,00%
2015-11-30 0,65%
2015-10-31 0,49%
2015-09-30 0,55%
2015-08-31 0,42%
2015-07-31 0,58%
2015-06-30 0,87%
2015-05-31 0,62%
2015-04-30 0,19%
2015-03-31 0,27%
2015-02-28 0,47%
2015-01-31 0,57%
2014-12-31 0,83%
2014-11-30 0,90%
2014-10-31 1,04%
2014-09-30 1,37%
2014-08-31 1,34%
2014-07-31 1,51%
2014-06-30 1,76%
2014-05-31 1,83%
2014-04-30 2,04%
2014-03-31 2,16%
2014-02-28 2,00%
2014-01-31 2,10%
2013-12-31 2,25%
2013-11-30 2,09%
2013-10-31 2,24%
2013-09-30 2,37%
2013-08-31 2,37%
2013-07-31 2,01%
2013-06-30 2,11%
2013-05-31 1,76%
2013-04-30 1,49%
2013-03-31 1,78%
2013-02-28 2,04%
2013-01-31 1,79%
2012-12-31 1,58%
2012-11-30 1,49%
2012-10-31 1,57%
2012-09-30 1,47%
2012-08-31 1,39%
2012-07-31 1,16%
2012-06-30 1,40%
2012-05-31 1,38%
2012-04-30 1,69%
2012-03-31 1,91%
2012-02-29 1,80%
2012-01-31 1,68%
2011-12-31 1,58%
2011-11-30 1,65%
2011-08-31 2,04%
2011-06-30 2,81%
2011-04-30 3,20%
2010-12-31 3,20%
2010-11-30 2,84%


Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

2018 0,48%
2017 0,51%
2016 0,34%
2015 0,58%
2014 1,62%


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!