Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher

Newsroom - Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher - ctl00_cph1_approvedImg

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Nu har även stödet godkänts av EU-kommissionen. 

Ska gälla för perioden 1 april–30 juni

Det tillfälliga stödet ska underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Stödet ska utformas som en tillfällig kompensation till de hyresvärdar som kommer överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Stödet ska gälla för perioden 1 april–30 juni. Avtalet om hyresminskningen ska ha slutits innan 30 juni 2020.

Här hittar du en lättanvänd mall för avtal om tillfällig sänkning av lokalhyra (99 kr) »  

50% av hyresnedsättningen

Stödet kommer att ges med 50% av den överenskomna nedsättningen, dock högst ett belopp som motsvarar 25% av den ursprungliga hyran.

En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang med 50% under april–juni. Den ordinarie hyran är 22 000 kr per månad. Hyresnedsättningen blir 50% x 22 000 = 11 000 kr

Fastighetsägaren kan få stöd med 50% x 11 000 = 5 500 kr per månad i tre månader.

En fastighetsägare sätter ned hyran med 60% under april–juni. Hyran är 22 000 kr, dvs en hyresnedsättning på 13 200 kr. Hyresnedsättningen överstiger dock 25% av ordinarie hyra (25% x 22 000 = 5 500), vilket innebär att stöd kan ges med högst 5 500 kr.

Vissa utsatta branscher

Stödet riktas till företag i sällanköpshandel samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin. Några sådana exempel är biografer, arrangemang av kongresser och mässor, resebyråverksamhet, tandläkarverksamhet, muséer, sporthallar samt hår och kroppsvård. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder.

Partihandel, varuhus-/stormarknadshandel (med minst 35% livsmedel, drycker och tobak) samt livsmedelshandel kommer inte att omfattas av stödet.

Hyresvärden ansöker

Det är hyresvärden som kommer att ansöka om stödet i efterhand hos länsstyrelserna. Ansökan ska skickas senast 31 augusti 2020. Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur det går till läggs ut på länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »