Växa-stöd – skatterabatt vid förstagångsanställning

Newsroom - Växa-stöd vid förstagångsanställning - ctl00_cph1_approvedImg

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda får lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Under de första 12 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas.

Läs också om Regeringens förslag till växa-stöd för fler företagsformer.

Funderar du på att anställa?

Enskilda näringsidkare kan få ”växa-stöd” för den första person som anställs. Istället för att betala fulla arbetsgivaravgifter/särskild löneskatt betalas enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% för de första 12 månaderna. Om den anställde är född 1937 eller tidigare ska inga avgifter alls betalas under det första året.

Gäller inte från närstående företag

Skatterabatten gäller inte personer som under 2016 eller senare är eller har varit anställda i någon annan näringsverksamhet som näringsidkaren (eller någon närstående till denne) direkt eller indirekt bedriver eller har bedrivit.

Det är inte heller möjligt att få skatterabatten om arbetsgivaren redan har fått en nedsättning i en tidigare verksamhet.

Villkor

För att omfattas av nedsättningen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • näringsidkaren ska bedriva aktiv näringsverksamhet
  • anställningen ska ha påbörjats efter 31 mars 2016
  • näringsidkaren ska från och med 1 januari 2016 fram till dess anställningen påbörjas inte ha betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare (personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas dock inte)
  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Skatterabatten gäller för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden, för ersättning som överstiger 25 000 kr betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Vissa uppgifter måste lämnas till Skatteverket som ska bedöma om företaget har rätt till nedsättningen.

För näringsidkare som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda, och den enda uppgiften som kommer att behöva lämnas är ett kryss i en ruta.

Regionalt företagsstöd

Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet.

Ikraftträdande

Reglerna träde i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2021. Bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som påbörjats 1 april 2016 eller senare.

Regeringens prop. 2016/17:1 Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »