Verklig huvudman

Newsroom - Verklig huvudman - ctl00_cph1_approvedImg

Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Fram till 1 februari 2018 var registreringen gratis, nu kostar det 250 kr att anmäla. Om företaget eller föreningen underlåter att anmäla verklig huvudman eller får veta att uppgiften inte stämmer kan de ge böter (vite).

Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:

 • genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
 • har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.


Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt dessa regler:

 • maka eller make
 • sambo
 • registrerad partner
 • föräldrar
 • barn samt deras makar, sambor och registrerade partner.
Vem ska anmäla huvudman?

Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det görs genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst och anmäler och skriver under med en e-legitimation. Det kostar 250 kr att anmäla.

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten. Speciella regler gäller för ideella föreningar som gör att de endast i undantagsfall kommer att omfattas av någon anmälningsplikt.

När måste anmälan göras?

Nystartade företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. 

Om företaget eller föreningen får en ny verklig huvudman måste detta anmälas till registret. Om det inte finns någon verklig huvudman måste även detta anmälas.

Anmälans innehåll

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verkliga huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen - exempelvis genom att äga aktier - samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).
Ingen möjlighet att anmäla elektroniskt?

Det är obligatoriskt att anmäla verklig huvudman i Bolagsverkets e-tjänst. Om det saknas möjlighet att göra en elektronisk anmälan är det möjligt att anlita ett ombud eller att söka dispens från att anmäla elektroniskt. Det är dock inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och blivit beviljad dispens. 

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:
genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »