Vilka avtal måste bevittnas?

Newsroom - Vilka avtal måste egentligen bevittnas? - ctl00_cph1_approvedImg

En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för att vara giltiga.

Det finns ett fåtal undantag, och det gäller:

  • testamenten, som måste vara bevittnat av två personer (som även ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk mm)
  • erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer
  • för att köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning vara bevittnad av två personer.
  • framtidsfullmakter, som ska bevittnas av två personer, som inte får vara mindreåriga (eller psykiskt sjuka) eller närstående till fullmaktsgivaren.

Även om det inte finns några formella krav på bevittning, kan det vara bra att någon eller några bevittnar ett avtal i bevissyfte. Sådana vittnen kallas bevisvittnen.

Tips!

Vet du hur du ska bokföra dina affärshändelser eller är det svårt?
Kolla in vår Bokföringssupport – snabba svar i vårt webbforum!

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!