Ytterligare åtgärder för arbetstagare och företag

Newsroom - Ytterligare åtgärder för arbetstagare och företag - ctl00_cph1_approvedImg

Regeringen föreslår förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att statens ansvar för sjuklönekostnader förlängs och att taket för a-kasseersättning höjs från dag 101. Dessutom förlängs och höjs ersättningen för den första sjukdagen.

Höjt tak i a-kassan från dag 101

Taket för ersättning från dag 101 föreslås höjas till 1 000 kr/dag från 760 kr/dag. Höjningen är tillfällig och ska gälla från 29 juni 2020 till årsskiftet.

Att höja taket även på ersättningar efter dag 101 kan få en stor samhällsekonomisk betydelse om det blir en kraftigt höjd arbetslöshet de kommande månaderna. Regeringens exempel visar att en person med en lön på 27 500 kr/månad kommer att få ytterligare ca 3 400 kr/månad i ersättning från dag 101 tack vare höjningen av taket.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Enligt förslaget ska staten stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period föreslår regeringen att staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr fr o m 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås gälla till och med 30 september. De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning. I vanliga fall ska läkarintyg lämnas från och med åttonde sjukdagen. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!