Anställda

Sveriges mest köpta personalhandbok

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla regler kring en anställning. Såld i fler än 100 000 exemplar! Läs mer >>

 • Alla regler kring en anställning
 • Begripligt förklarat med exempel
 • Fler än 100 000 sålda exemplarAnlita eller anställa – vad är bäst?

När du drivit ditt företag en tid kommer du förhoppningsvis till en punkt där du inte längre hinner med att sköta allting själv och därför behöver extra resurser. Alternativen är då att anlita en företagare med godkännande för F-skatt eller att anställa någon tillsvidare (fast anställning) eller tidsbegränsat.

Anlita någon med godkännande för F-skatt

Att anlita en kollega som är godkänd för F-skatt är vanligast vid tillfälliga arbetstoppar och är ganska oproblematiskt. Kollegan ansvarar själv för sin skatt och sina socialavgifter. Du behöver alltså inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter, utan det gör han eller hon i form av F-skatt. Den ersättning du betalar är heller ingen lön, utan ett arvode.

Uppdragsavtal

Det avtal ni upprättar er emellan kallas uppdragsavtal. Detta avtal måste inte vara skriftligt, även om det ur bevissynpunkt är att föredra. Det kan ju uppstå oklarheter kring uppdragets omfattning, arvodets storlek, osv.

Arvode kontra lön

I och med att ett arvode, till skillnad från en lön, även ska täcka skatt, socialavgifter, semester- och andra sociala förmåner blir arvodet betydligt högre än lönen du skulle ha betalat till en anställd för att utföra samma arbete. Man brukar komma ganska rätt om man multiplicerar lönen med 1,5–2,0. En timlön på 200 kr motsvarar alltså i runda slängar ett timarvode på 300–400 kr.

Anställa

Är behovet av en extra resurs mer permanent väljer man vanligen att tillsvidareanställa. Anställningen inleds normalt med en provanställning som får vara högst sex månader.

Handlar det om en mer eller mindre tillfällig arbetstopp kan du välja att anställa någon för en begränsad tid (visstidsanställning). Alternativt anlita någon med godkännande för F-skatt (se ovan). Det går inte att kombinera en provanställning med en korttidsanställning.

Följande tidsbegränsade anställnings former är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd:

 • Allmän visstidsanställning, dock sammanlagt högst 24 månader under
  en femårsperiod.
 • Säsonganställning.
 • Vikariat, dock sammanlagt högst 24 månader under en femårsperiod.
 • När den anställde har fyllt 67 år.
 • Provanställning (prövotid högst sex månader)

Allmän visstidsanställning innebär att du utan någon speciell anledning kan korttidsanställa medarbetare.

Att anställa någon innebär vissa åtaganden. Här är en översikt över de viktigaste:

 • Betala ut lön
 • Betala ut sjuklön (dag 2 till 14 i sjukperioden) till den anställde.
 • Betala ut semesterlön med 12% på lönesumman.
 • Betala arbetsgivaravgifter (med 31,42%) på lönesumman.
 • (För vissa grupper, bl a ungdomar och pensionärer, är avgifterna lägre.)
 • Dra preliminärskatt på utbetalda löner.
 • Lämna kontrolluppgift på utbetalda löner och förmåner.


Du bör även teckna en TFA-försäkring eller motsvarande. Försäkringen ger både dig och den anställde ett visst skydd vid olycksfall och arbetsskada, mm.

Kostnaden för en anställd

Som du förstått av listningen av arbetsgivarens åtaganden ovan, tillkommer det en del kostnader för att ha en korttidsanställd, utöver själva lönen. Du kommer nära den totala kostnaden genom att göra ett påslag med ca 60% på lönen. Får din anställde en timlön på 200 kr är alltså den totala kostnaden ca 320 kr/timme. För vissa grupper, bla ungdomar, blir påslaget lägre i och med att dessa har lägre socialavgifter.

Registrering hos Skatteverket

När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Anmälan gör du på blanketten Företagsregistrering (SKV 4620). Du kan även fylla i anmälan på www.verksamt.se.

Anställningsavtal

Även om det bara handlar om en tillfällig anställning bör du upprätta ett skriftligt anställningsavtal med den anställde. Dessutom är det så att du senast en månad efter det att en anställd har börjat sin anställning, skriftligen måste informera den anställde om de villkor som gäller för anställningen. Det mest praktiska är att du lämnar denna information redan i samband att anställningen inleds genom att skriva ett anställningsavtal som innehåller denna information.

Komplett handbok för lönehanteringen

LÖNEHANDBOKEN är ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löneadministration. Du får vägledning i alla vanliga moment och frågeställningar.

Läs mer »

Vad händer i ditt företag - Anlita eller anställa? - ctl00_cph1_pg5427_relimg

Lättanvänd mall för anställningsavtalet

Denna mall för anställningsavtal kan användas för samtliga anställningsformer. Mallen är juridiskt korrekt när GDPR införs 25 maj 2018. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett anställningsavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

Läs mer »

Vad händer i ditt företag - Anlita eller anställa? - ctl00_cph1_pg5437_relimg

Praktisk mall för uppdragsavtal/konsultavtal

Denna avtalsmall är lämplig för dig som vill anlita en uppdragstagare för större eller mindre projekt. Vi rekommenderar att ni upprättar ett skriftligt avtal där villkoren för uppdraget preciseras. 

Läs mer »

Vad händer i ditt företag - Anlita eller anställa? - ctl00_cph1_pg5553_relimg

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »