Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Juridik / Ansvarsfrihet

LEI-koder för värdepappershandel

Ansvarsfrihet är en juridisk term och handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa associationsformer (företagsformer). 

Publicerad:

Bolagsstämman i ett  aktiebolag och föreningsstämman i en ekonomisk förening, ideell förening, bostadsrättsförening m fl, beslutar om styrelse och vd ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Vägrad ansvarsfrihet innebär att styrelsen eller delar av den kan krävas på skadestånd. Ansvarsfrihet beviljas individuellt. Det innebär att vd och/eller vissa styrelseledamöter kan beviljas ansvarsfrihet medan andra vägras. Om företaget eller föreningen har revisor ska denne i revisionsberättelsen rekommendera stämman att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Ansvarsfriheten gäller aktiebolagets eller föreningens möjlighet att kräva styrelsen eller enskilda ledamöter på skadestånd. Tredje parts (leverantörer, kreditgivare m fl) möjligheter att stämma företaget eller föreningen påverkas inte av stämmans beslut i ansvarsfrihetsfrågan.