Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträde är ett sammanträde där borgenärerna ska bestämma om en företagsrekonstruktion ska fortsätta.

Om någon borgenär inte vill fortsätta rekonstruktionen kan domstolen besluta att rekonstruktionsförfarandet ska upphöra. Det krävs dock att borgenären anför tillräckliga skäl för sin inställning, t ex att gäldenären endast försöker smita från sina skulder eller dra ut på tiden.

Är alla överens om att förfarandet ska fortsätta har borgenärerna en möjlighet att få en borgenärskommitté tillsatt. Den ska bestå av högst tre personer. Om gäldenären har haft minst 25 anställda under det senaste räkenskapsåret har de anställda rätt att utse en representant.

Borgenärskommittén ger borgenärerna insyn och ett visst inflytande i rekonstruktionen, eftersom rekonstruktören ska samråda med den i viktigare frågor.

Läs mer om borgenärssammanträde i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för borgenärssammanträde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.