Dolda fel

Dolda fel är sådana fel och brister i en fastighet som man inte kan kräva att köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. Säljaren har ett strikt ansvar för dolda fel. Det innebär att säljaren ansvarar, oavsett om han eller hon kände till felen eller inte. Detta ansvar balanseras av att köparen av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt. Även vid köp av lös egendom är säljaren ansvarig för dolda fel. Köparen har dock ingen undersökningsplikt, vilket innebär att säljaren också kan bli ansvarig för upptäckbara fel.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för dolda fel - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.