30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Juridik / Förlängt anställningsskydd

LEI-koder för värdepappershandel

Från och med 1 januari 2020 förlängs anställningsskyddet från 67 till 68 års ålder. I takt med att medellivslängden ökar behöver även pensionerna räcka längre. Lagändringen om att förlänga anställningsskyddet är ett steg i den riktningen.  

Publicerad:
Nya reglerna införs stegvis

En anställd hade enligt de tidigare reglerna rätt, men var inte skyldig, att kvarstå i anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyllde 67 år (den så kallade LAS-åldern). Regeln är tvingande och innebär att det inte är möjligt att varken i kollektivavtal eller enskilda avtal avtala om avgångsskyldighet före 67 års ålder. 

De nya reglerna innebär att åldern för avgångsskyldighet höjs från 67 till 68 år från och med 1 januari 2020. År 2023 höjs denna ålder till 69 år. Personer födda 1953–1954 kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder. Personer födda 1955 och senare kommer ha rätt att jobba till 69 års ålder.