Förmögenhetsskada

En förmögenhetsskada är en skada som innebär en ekonomisk förlust. Man skiljer mellan allmänna förmögenhetsskador och rena förmögenhetsskador. En allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som är en följd av en person- eller sakskada. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte är en följd av att någon har drabbats av en person- eller sakskada. Enligt skadeståndslagen kan man endast få ersättning för rena förmögenhetsskador om skadan har orsakats genom brott. Den som av oaktsamhet orsakar en ren förmögenhetsskada för en kontraktspart kan dock också bli ansvarig för den.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för förmögenhetsskada - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.