Juridik / God man

God man 

 – hur fungerar det?
LEI-koder för värdepappershandel

En god man kan anordnas av rätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Funderar du på att bli god man så läs först den här introduktionen av Tommy Hansson, som är mångårig god man och författare till två handböcker om det här med god man och förvaltare.

Publicerad: 2022-08-23

God man – ett förtroendeuppdrag

Som god man kan du göra en viktig insats för en medmänniska. Att som enskild person få en god man tilldelad kan vara ett stort ingrepp i ens liv. Att inte som tidigare kunna hantera sin ekonomi, betala sina utgifter, handla när man vill osv, kan vara besvärande i sig. Att sedan få en okänd person som kommer in och tar över ekonomin och gör allt som man tidigare gjort själv, kan kännas oroande. Kan man lita på gode mannen, kommer han eller hon att försnilla alla mina pengar? Det har man ju hört talas om. Det här är en oro vi som god man eller förvaltare måste ta på fullaste allvar. Förtroende får man inte, det måste förtjänas.

Ombudskonto och överförmyndarspärr

I dag använder vi ofta ordet ställföreträdare som är mer ett könsneutralt än god man. Som ställföreträdare räknas även förvaltare och förmyndare. När man får ett uppdrag som god man eller ställföreträdare är det viktigt att förklara för sin huvudman vad uppdraget innebär. Exempelvis att vi bara får ha tillgång till ett bankkonto (kallas ofta ombudskonto) och att övriga konton ska överförmyndarspärras, vilket innebär att vi som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från detta konto utan överförmyndarens tillstånd (men huvudmannen har naturligtvis full tillgång till alla sina konton som tidigare).

På ombudskontot får det inte finnas mer pengar än vad som behövs för månadens utgifter inklusive ”fickpengar” till huvudmannen. Vanligtvis brukar man hålla sig till cirka 25 000 kr, vilket i de flesta fall överstiger vad huvudmannen får ut netto varje månad i pension eller sjukbidrag.

Tre förordnanden som god man

Som god man har du vanligtvis tre olika förordnanden i ditt uppdrag. Dessa är förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.

  • Att förvalta egendom innebär att du som god man betalar huvudmannens utgifter/räkningar och ser till att större kapital är placerat på ett tryggt och säkert sätt med ränta eller värdeökning (gäller mest värdepapper som aktier, fonder eller kapitalförsäkring för att ta några exempel).
  • Att bevaka rätt innebär att du ser till att huvudmannens rättigheter tillgodoses. Det kan vara att söka bostadsbidrag men även att kontrollera att huvudmannen betalar rätt avgift för vård och omsorg. Det här beskriver jag utförligt i min bok ” God man & förvaltare – en praktisk vägledning”.
  • Att sörja för person är en av de viktigaste delarna i uppdraget som god man, men som jag vet att många ställföreträdare känner sig osäkra inför. Det handlar i första hand om att se till att huvudmannen har det så bra som möjligt utifrån sin situation, t ex genom att ta initiativ till förbättringar som huvudmannen förtjänar. Det kan handla om så enkla saker som att byta ut den gamla ”tjock-tv:n” mot en modernare tv om huvudmannen ofta tittar på tv. Du bör helt enkelt lyssna på huvudmannens behov och försöka förbättra där det går.
Ansökan om god man

Det är normalt en biståndshandläggare, läkare/kurator eller nära anhörig som ansöker om god man för den det gäller, men även huvudmannen själv kan ansöka om han eller hon förstår och klarar detta. Även en nära vän eller granne kan ansöka hos överförmyndaren om god man om huvudmannen inte har några anhöriga.

Ett omväxlande uppdrag

Att vara god man är ett omväxlande uppdrag som kräver kontakt med många aktörer, exempelvis sjukvården, hemtjänsten, biståndshandläggare, Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, försäkringsbolag, färdtjänst och många andra.

Hela verksamheten styrs av Föräldrabalken som talar om vad du får göra och vad som inte ingår i uppdraget som god man. Många ställföreträdare lägger ner mycket arbete på sådant som normalt inte ingår i uppdraget, vilket i mina ögon visar att de bryr sig om sin huvudman och hjälper till med olika saker som ingen annan fixar.

Årsräkning till överförmyndaren

Som god man ska du varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Där redovisar du allt du gjort för din huvudman under året eller den tid det gäller. Här redovisas alla inkomster och utgifter samt betalning av skulder om det finns sådana.

Allt det här och mycket annat tar jag upp i min bok ”God man & förvaltare – en praktisk vägledning” som ges ut av Björn Lundén. Du kan läsa mer och beställa boken här » 

Tommy Hansson, författare till boken God man & fövaltare.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!