Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Högsta förvaltninsdomstolen

Landets högsta allmänna förvaltningsdomstol.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövar mål som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna i landet.

Alla överklagade mål tas inte upp till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, bara sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd lämnas bara om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat.

Högsta förvaltningsdomstolen hette Regeringsrätten fram till 1 januari 2011.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Högsta förvaltninsdomstolen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.