Internationella valutafonden

International Monetary Fund (IMF), en internationell organisation bestående av närmare 200 medlemsländer, däribland Sverige, som har till uppgift att främja internationellt valutasamarbete och verka för ett stabilt internationellt valutasystem. För att kunna utföra detta uppdrag har fonden byggt upp ett system för tillfälliga lån till medlemsländerna och en funktion för övervakning av medlemsländernas ekonomier. Vidare bidrar fonden med mjuka lån till utvecklingsländer och bistår medlemsländerna med kunskapsstöd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Internationella valutafonden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.