Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation om bland annat löne- och anställningsvillkor.

Ett kollektivavtal är gällande både för arbetsgivaren och för de anställda.

För att ett avtal ska räknas som ett kollektivavtal måste parterna i avtalet vara

• ett företag eller en arbetsgivarorganisation på arbetsgivarsidan

• en arbetstagarorganisation, t ex ett fackförbund, en avdelning eller en klubb på arbetstagarsidan.

Ett enskilt företag kan alltså vara part i ett kollektivavtal men inte en enskild anställd. Arbetstagarparten måste vara en sammanslutning av anställda. Ett kollektivavtal måste vara skriftligt.

Ett företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation blir bundet av det kollektivavtal som organisationen har träffat med arbetstagarsidan.

Företag som inte är organiserade kan i stället ha ett så kallat hängavtal.

Läs mer om kollektivavtal i vår bok Anställda.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för kollektivavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.