Konkurrensbegränsning

Konkurrensbegränsningar är åtgärder som vidtas i syfte att begränsa den fria konkurrensen.

Det finns ett förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, som riktar sig mot företag som har ett avtal eller en överenskommelse som syftar till att begränsa konkurrensen eller får sådana verkningar. Det finns möjlighet för företag att efter ansökan få en förklaring av Konkurrensverket om att ett avtal eller förfarande inte omfattas av förbudet – ett så kallat icke-ingripandebesked.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för konkurrensbegränsning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.