Lågkonjunktur

Med lågkonjunktur menas ett ekonomiskt tillstånd som präglas av sjunkande produktion, låg sysselsättning och små investeringar inom näringslivet. Man kan också uttrycka det som att lågkonjunktur råder när ekonomin växer långsammare än den långsiktiga trenden i ett samhälle.

Motsats: högkonjunktur.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för lågkonjunktur - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.