Juridik / Letter of intent

Letter of intent

Faktagranskad artikel

Ett så kallat letter of intent är ett förstadium till det huvud­avtal som parterna har för avsikt att ingå. Letter of intent visar att parterna har kommit en bit på väg och är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. 

Publicerad: 2023-05-12

Ibland används ordet avsikts­förklaring med den innebörden att parterna har för avsikt att ingå ett avtal och lovar att försöka verka för detta. Ett letter of intent sägs ibland vara ett slags föravtal, men ett letter of intent uppnår inte ­kraven för ett avtal och är i princip inte bindande. Ett föravtal och ett letter of intent är därför två olika slags handlingar.

Letter of intent används oftast vid större och mer omfattande avtal såsom företagsförvärv.

Delvis bindande

Letters of intent är i princip inte bindande. De kan dock innehålla bind­ande bestämmelser, som exempelvis bestämmelser om sekretess. Om det innehåller utfästelser eller förpliktelser av något slag, är det lämpligt att man också kommer överens om hur bland annat kostnad­erna ska fördelas om något slutligt avtal inte kommer till stånd.

Trots att ett letter of intent i princip inte är bindande, kan dokumentet medföra att parterna måste samarbeta med sikte på en framtida uppgörelse och även ta hänsyn till varandras intressen. En avtalspart kan då inte bete sig hur som helst under avtalsförhandlingarna. Ett illojalt uppträdande kan, då avtal inte kommer till stånd, i undantagsfall medföra ersättningsskyldighet.

Men det beror på hur avsikts­förklaringen formuleras. Det gäller därför att vara mycket noggrann när man formulerar ett letter of intent.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!