Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Juridik / Möjlighet till ny anmälan om avstämning

Möjlighet till ny anmälan om avstämning

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Möjlighet till ny anmälan om avstämning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen föreslår en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivarna att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte lämnats in i tid. 

Publicerad: 2021-08-26
Betala tillbaka allt stöd vid sen anmälan

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska en arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Avstämning ska göras tre månader efter att en stödperiod har inletts och därefter senast var tredje månad. En anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten.

Om anmälan om avstämning inte kommer in inom rätt tid till Tillväxtverket är arbetsgivaren enligt nuvarande regler skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd, om det inte är uppenbart oskäligt.

Den avstämning som arbetsgivaren har gjort blir då inte bedömd av Tillväxtverket och därmed blir det inte utrett om det har funnits förutsättningar för slutligt stöd.

Ny anmälan möjlig

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att utreda hur proportionaliteten vid avstämningar och återkrav av preliminärt stöd kan ökas. Det kan enligt tillkännagivandet ifrågasättas om det råder proportionalitet när man tvingas återbetala hela det preliminära stödet även när felen är mindre.

Regeringen har nu i en promemoria förslagit en ny lag där det ska vara möjligt att på nytt lämna in en anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. Det ska gälla de arbetsgivare som fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd som avser stödmånaderna under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Möjligheten gäller endast för de arbetsgivare som är skyldiga att betala tillbaka det preliminära stödet på grund av att anmälan om avstämning har kommit in försent. Om den nya avstämningen visar att arbetsgivaren har rätt till stödet kan det slutliga stödet betalas ut.

En sådan ny anmälan ska lämnas till Tillväxtverket senast 28 februari 2022 och ska endast omfatta de stödperioder som arbetsgivaren har blivit återbetalningsskyldig för.

Föreläggande om anmälan

Eftersom en sen anmälan om avstämning kan få betydande konsekvenser för arbetsgivaren föreslår regeringen att det ska införas en skyldighet för handläggande myndighet (Tillväxtverket) att förelägga en arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning, om en sådan inte har getts in i rätt tid. Först om arbetsgivaren inte följer föreläggandet från myndigheten är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd.

När kan lagen börja gälla?

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och upphör att gälla vid utgången av 2022. Det betyder att en arbetsgivare har två månader på sig att lämna in en ny anmälan om avstämning, eftersom den ska lämnas in senast 28 februari 2022.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!