Matchningsprincipen

Matchningsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att intäkter och kostnader ska matcha varandra under samma räkenskapsår.

Exempel på matchningsprincipen är när man skriver av (se avskrivning) en maskin med utgångspunkt i varje års användning.

Ett exempel på när väsentlighetsprincipen tar över matchningsprincipen är när förbrukningsinventarier kostnadsförs direkt i stället för att skrivas av under den ekonomiska livslängden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för matchningsprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.