Matrisorganisation

Matrisorganisation är en organisationsform som frångår principen att varje anställd ska vara ansvarig inför endast en chef. Verksamheten är istället indelad i olika dimensioner, t ex en produktdimension, en regional dimension och en affärsområdesdimension, med en chef i varje dimension. Matrisorganisation förekommer framför allt i projektintensiva företag.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för matrisorganisation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.